149-Βιβλίο Ευχών κόκκινο-κεραμιδί με ελαφριά γυαλάδα

149
 

Χρώμα που δεν περιγραφεί σε λέξεις. Συνδυάζει στοιχεία της φύσης σε ένα δυνατό αποτέλεσμα