167-Μπορντοροδοκόκκινο με μεταλλικό εφέ

 

Το χρώμα του δεν θα μπορούσε να περιγραφεί καλύτερα παρά μόνο με την κλασσική πια έκφραση. Ερωτικό και πολύ γαμήλιο