195-Βιβλίο Ευχών γκρι ιριδίζον με παράλληλες γραμμές

195
 

Ουδέτερη απόχρωση του γκρι για πολλούς συνδυασμούς