115-Υφασμάτινο (γάζα) ανοικτό ροζ

115
 

Σπάνιο έξω από τα συνηθισμένα χρώμα με φυσική αίσθηση υφάσματος