239-Βιβλίο Ευχών με όψη ξύλου κερασιάς

 

Απόχρωση που παραπέμπει σε κερασιά, ίσως και σάπιο μήλο. (Ψευδ)αίσθηση πραγματικού ξύλου στην όψη εξαιτίας των νερών που το διατρέχουν.