262-Δερματίνη παχιά ανοικτή λαδί

262
 

Ανοικτό λαδί χρώμα με φυσική αίσθηση δέρματος