268-Δερματίνη παχιά κίτρινη

268
 

Κίτρινη πολύ ιδιαίτερη δερματίνη