288-Λευκό κροκό σε ειδικό χαρτί

288
 

Πολύ ιδιαίτερη αποτύπωση κροκό σε χαρτί. Ελαφρά ιριδίζουσα όψη