291-Λευκό ειδικό χαρτί με παράλληλες γραμμές

291
 

Διακριτική ιριδίζουσα όψη