292-Λευκό ειδικό χαρτί με ψιλό κυψελωτό μοτίβο

292
 

Διακριτική ιριδίζουσα όψη