293-Λευκό ειδικό χαρτί με νερά

293
 

Διακριτική ιριδίζουσα όψη