316-Βιβλίο Ευχών σε ειδικό χαρτί σε χρώμα ξεπλυμένο γκριζογαλάζιο σαν συννεφάκι

316
 

Ειδικό απλό χαρτί με διακριτικό γκριζογαλάζιο για πολύ όμορφη βάπτιση