325-Λευκό χαρτόπανο

325
 

Ειδικό χαρτόπανο για να ζωγραφίσετε το δικό σας γαμήλιο ή βαπτιστικό εικαστικό. Ανήκει στην κατηγορία των TOP 10.