098-Βιβλίο ευχών Γάμου με έργα του Δημήτρη Μυταρά

098
 

Βιβλίο ευχών γάμου με έργα του Δημήτρη Μυταρά στο εξώφυλλο και σε επιλεγμένες σελίδες του